|  ورود   |   پنجشنبه 23 آذر 1396   |  
 اهداف و وظایف  

اهداف سازمان:

·        ارتباط مستمر و تنگاتنگ سازمان ها و ارگان هاي مختلف شهري

·        ارائه بهينه خدمات به كاركنان شهرداري و ساير شهروندان

·        كاهش حضور و مراجعه ارباب رجوع

·        هماهنگ شدن در راستاي برنامه ملي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور و دولت الكترونيك

·        دسترسي 24 ساعته به اتوماسيون اداري و مالي براي كاركنان شهرداري

·        تسريع در برطرف شدن مشكلات شهري در ارتباط مستقيم با شهرداري

·        افزايش نظم در فعاليت هاي اداري

·        مديريت و نظارت بهتر عملكرد واحدها

·        افزايش سطح آگاهي عموم

·        توسعه، بهسازی و نگهداری سیستم های کامپیوتری از طریق تشکیل کمیته های تخصصی تحلیل سیستم دهی و ارائه آنچه جوابگوی نیاز کلیه واحدهای شهرداری باشد.