|  ورود   |   پنجشنبه 23 آذر 1396   |  
 واحد نرم افزار و سخت افزار و شبکه  

برخي فعاليت هاي واحد نرم افزار و سخت افزار و شبكه

—        به روز رساني نرم افزار هاي موجود

—        نصب نرم افزارهاي مورد نياز واحد هاي مختلف شهرداري

—        مشاوره، تهيه و بررسي خريد سيستم هاي سخت افزاري مورد نياز واحدها

—        نصب و راه اندازي و تعمير سيستم هاي سخت افزاري

—        backup اطلاعات به صورت دوره اي

—        بررسي عملكرد و بازديد از سرورها

—        ايجاد و برقراري شبكه محلي

—        راه اندازي سيستم برق اضطراري  براي اتاق سرور و واحدهاي حساس

—        بازديد دوره اي از سيستم هاي كامپيوتري(بررسي سخت افزاري و نرم افزاري) شهرداري، مناطق و سازمان ها