|  ورود   |   پنجشنبه 23 آذر 1396   |  
عوارض خودرو

سيستم عوارض خودرويي يك سيستم جامع بوده كه عوارض خودرو شهرداري ها را مكانيزه ميكند به اين صورت كه تمام مراحل كار اعم از تعريف فيش و محاسبه عوارض و جريمه ديركرد و ... در سيستم محاسبه ميگردد .

امکانات نرم افزار:

امکان محاسبه سرانگشتي عوارض

امکان محاسبه عوارض خودرو بر اساس شماره موتور و شماره شاسي

امکان چاپ فيش عوارض و پرداخت آن به صورت حضوري

 به زودي سيستم آنلاين پرداخت عوارض خودرو راه اندازي مي شود تا شهروندان بدون مراجعه به پست بانک و دفاتر پيشخوان بتواند بدون صرف وقت و هزينه اضافي از طريق دسترسي به وب سايت شهرداري زنجان نسبت به پرداخت آنلاين خود اقدام کرده و به صورت آني قادر به چک نمودن سوابق پرداختي و اطلاعات خودرو خود مي باشند.